مقالات سایت

آخرین مقالات حمل و نقل

حمل و نقل دریایی
حمل و نقل زمینی
حمل و نقل هوایی
اصطلاحات اینکوترمز
اخبار و حواشی
Sta Shipping Blog ADV - S.T.A SHIPPING
Sta Shipping Blog ADV 2 - S.T.A SHIPPING
ما را دنبال کنید!
Blog non container vessel - S.T.A SHIPPING

حمل کانتینر توسط شناور غیر کانتینری

هشدار برای استفاده از شناور غیر کانتینری صاحبان کالا برای حمل کانتینر‌های خود از کشتی‌های غیر‌کانتینری استفاده نکنند، زیرا این قبیل کشتی‌ها برای حمل کانتینر طراحی نشده‌اند و حمل غیر‌ایمن بار عواقب زیانباری بدنبال دارد. به گزارش گروه بین‌الملل مانا؛ “Akshat Arora” از تحلیلگران ارشد دریایی سنگاپور طی مقاله‌ای که در سایت های دریایی منتشر […]

Blog incoterms - S.T.A SHIPPING

شرایط، قوانین و اصطلاحات حمل و نقل بین المللی

در انجام عملیات حمل و نقل بین المللی به ویژه حمل و نقل دریایی LCL و یا حمل هوایی، با شرایط و اصطلاحات حمل و نقل بسیاری روبرو می شویم. این اصطلاحات و شرایط عموماً هنگام معامله با خریداران خارجی مورد استفاده قرار می گیرند. ممکن است برخی از این موارد برای ما نا‌آشنا و […]

Blog multimodal freight - S.T.A SHIPPING

خدمات حمل و نقل کامل

شرکت حمل و نقل کالا استفاده از یک شرکت حمل و نقل بین المللی کامل و مورد اعتماد برای اجرای برنامه لجستیکی علاوه بر رفع نیازهای حمل و نقل کالا ، می تواند در جلوگیری از هدر رفت سرمایه، وقت و انرژی بسیار کارآمد باشد. برخی شرکت های حمل و نقل بدلیل بهره گیری از […]